Архива за јануар 2013

7.разред (припрема за такмичење)   4 comments

„Тестови из српског језика“, Друштво за српски језик и књижевност

1. Које су гласовне промене извршене у речи ИШЧАЧКАО:

_______________________________

2. Наведи све зубне звучне сугласнике: _________________________________

3. Одреди врсте речи:

НЕ____________________

ЊОЈ__________________

МИМО_________________

4. Одреди презентску основу глагола ТРЕСТИ: ______________________

5. Заокружи акцентоване вокале:

МОНАРХИЈА

МОНАРХ

6. Напиши правилно:

Када се ученица која је победила јавила сазнали смо да је из ош синиша николајевић.

_____________________________________________________________________________________

7. Подвуци изведенице:

плавокос,плав, плавичаст, радник, рад, нерад.

8. Напиши 2. лице множине футура 2. и потенцијала глагола ПРОГЛЕДАТИ:

_____________________________________________________________________________________

9. Број особа мушког рода исказује се:

а) основним бројем

б) бројном именицом

в) збирним бројем

10. Која се стилска фигура јавља у термину КОРЕН РЕЧИ:

________________________

11. Подвуци предлог у реченици:

И ова га је видела где је скинуо шешир и прекрстио се кад је био спрам Великог крста.

12. Подвуци све речи са дугим акцентом:

дете,деца, реч, речник, казати, кажем, зуб.

13. У речи МЕСАРСКИ издвој:

а) корен речи___________________

б) творбену основу________________

14. Напиши наставке за облик 3. лица множине аориста:

_________________________________________

15. Одреди врсте речи:

ЛИ____________

ти______________

ЈЕДАНПУТ________________

НЕ____________________

16. Одреди две стилске фигуре:

Наш дан је зелена јабука.

_____________________    _________________________

17. Напиши правилно:

Господине петровићу прихваћен је ваш захтев да добијете московљевићев руско српски речник.

18. Упиши одговарајуће запете:

Међутим кад настане сезона лепих дана све то буде заборављено и Антили постају прави земаљски рај.

19. Компаратив придева ВИСОК  има наставак:

а) -ши

б) -ји

в) -ији

20. Подвуци атрибуте:

Беља је сањалачки гледао како Дунавом плове велике беле путничке лађе и запажао је међу путницима официре брода и снажне лађаре.

ТЕСТ 2

1.Из речи ПЕВАЧ,ГОЛМАН;АБАЏИЈА,ЖЕТЕЛАЦ, препиши:

а)предњонепчане_____________________________________

б) уснене__________________________

2.Напиши облик множине и одговарајућу збирну именицу:

дугме ______________  _____________________

прстен _______________  ___________________

роб  _________________  ___________________

радник_________________  ___________________

3. Подвуци предикат:

Фема је у салону затекла Евицу окружену другарицама.

4. Напиши творбене наставке следећих именица:

тврдоћа___________  селидба___________  ловац________________

5.Подвуци атрибуте:

Анина сестра од тетке позвала је друга и замолила га да на њену рођенданску забаву понесе музичке уређаје,као и дискове Ђорђа Балашевића.

6. Подвуци прилошку одредбу за место исказану реченицом:

Поп Ћира је чувао медењаке тамо где их поп Спира неће пронаћи.

7. Напиши деминутив речи ДАШЧИЦА и одреди гласовне промене које су извршене у њој:

_____________________________________________________________________

8. Напиши облик позитива:

ВЕЋИ________________

ТАЊИ________________

МАЊИ________________

БОЉИ_________________

9. Радни сто припада Ивану. Иван седи за _______________ столом.

Допуни реченицу одговарајућом присвојном заменицом.

10. Инфинитивна основа глагола ИЋИ је_________________________

Наставиће се…

Advertisements

Објављено 26/01/2013 од стране ДраганаД под Такмичење

5.разред   2 comments

Тест 1

1. У реченици Суботом идемо у позориште одреди падеж и функцију речи суботом.

падеж-

функција-

2. У следећој реченици подвуци све прилошке одредбе за начин:

Јесенас је мама кувала слатко, ја сам пуне тегле пажљиво ређао према величини,а сестра је са одушевљењем грабила из шерпе са шумским јагодама и слатко се најела.

3. Заокружи слово испред реченице у којој је реч НАЈВИШЕ део објекатског скупа речи:

а)Вера је прошле недеље највише учила.

б) Највише гране трешње су процветале.

в)Вероватно ће надиграти и највише кошаркаше.

г)Најтање су највише гране.

4. Отац му је био тешке нарави,увек намрштен и наднет над списима.

Одреди падеже:

МУ-

ТЕШКЕ НАРАВИ-

СПИСИМА-

5. Подвуци придеве који немају облике неодређеног вида:

бојажљиви,доњи,љути,источни,народни,сестрин,плави,морски.

6. Подвуци опште именичке заменице:

Ако свакога избегаваш,не можеш ништа урадиити,јер када нас нешто мучи,или кад о нечему важном одлучујемо,свакоме од нас потребан је неко као подршка.

7. Напиши правилно:

Неочекујем незване госте љутито ће ненад јер само неваспитан човек може да куца у ово доба.

________________________________________________________________________

8. Одреди глаголски род:

руковати се-

волети-

лежати-

9. Одреди глаголски вид:

препричавати-

зажмурити-

ходати-

10. Колико простих реченица има у датој сложеној:

Стари морнар често прича о опасностима на мору,али мало ко га слуша,сви само климају главама и гледају у даљину,а старина и даље мирно приповеда.

_______________________________________

11. Напиши компаративе придева:

СКУП___________________

ВЕДАР____________________

ГОРАК____________________

12. Подвуци све редне бројеве:

Наш кошаркашки тим има седам резервних играча: тројица су из петог, а шесторица из шестог разреда,само је један бек добар,а остали играју у другој поставци.

13. Подвуци субјекат у реченици:

Страшно седмоглаво чудовиште разјарено је сипало ватру на све око себе.

14. Подвуци непроменљиве врсте речи:

На месту где је  некада расло ово дрво данас стоји необичан споменик.

Наставиће се…

Објављено 26/01/2013 од стране ДраганаД под Такмичење

Srpski jezik i književnost

Blog posvećen nastavi u osnovnoj školi

Oxford University Press

English Language Teaching Global Blog

Из пера једног наставника

Боље је писати за себе и немати публику, него писати за публику и немати себе

Nastavnica Milica

-све о српском језику и књижевности-

Језикофил

Место где решавамо језичке проблеме.

Српски језик и књижевност

Језик, књижевност, култура

ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ

Основна школа "Љупче Николић", Алексинац

Lagano kroz engleski

-све о српском језику и књижевности-

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

Српски језик и књижевност

Читам, мислим, учим

Милена Мацура

Портфолио наставника

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Језик рода мога

Помоћ ученицима ОШ ,,Иван Горан Ковачић'' из Српског језика

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Анина учионица

Нека учење постане забава...