Архива за април 2017

Аска 1, март 2017.   Leave a comment

http://www.youblisher.com/p/1762921-Aska-1/

Aska 1

Advertisements

Објављено 30/04/2017 од стране ДраганаД под Школски часопис

Глаголски облици (6.разред)   Leave a comment

1. Повежи стрелицом глаголски облик и његов назив:

стићи                 гл.прилог садашњи

причајући       перфекат

зваћу                 инфинитив

писао сам     футур 1.

                         презент

2. Одреди инф.и презент.основу следећим глаголима:

увести

обући

продати

прићи

3. Прецизно одреди глаголски вид и род:

написати

зевати

ходати

дружити се

4. Одреди назив следећим гл.облицима:

помешали су

бисте записали

расклонивши

слушајте

дам

изгоре

5. Подвуци глаголске облике у реченицама и одреди их:

Посматраху слике на изложби које су биле насликане у прошлом веку.

Знао је жмурећи да пронађе свој дом.

Добио је наређење које ће ускоро заборавити.

6. Глагол ЗАМИСЛИТИ напиши у:

-трпном гл.придеву м.р једнине

– 2.л.мн.футура 2.

– 1.л.јд.имперфекта

7.Подвуци личне глаголске облике у следећем низу:

приморати, позови, вечерамо, одвучен, буду пратили, ићи.

8.Одреди граматичке категорије подвученом глаголском облику: 

Он није јуче знао одговор на постављено питање.

Гр.род  Гр.број Лице Гл.вид  Гл.род

Гл.облик Стање Потврдност/одричност

9. Подвуци сложене гл.облике:

изуо се, снимати, вољен, ћу возити, буду сели, гледам.

10. Подвуци правилно написане гл.облике:

вучући, донешен, заплако сам, стићи ћу, трчали би, поломићеш.

Решење

1. стићи- инфинитив

причајући-гл.прилог садашњи

зваћу- футур 1.

писао сам- перфекат

2.увести    увед-,уведе-

обући    обук-, обуче-

продати    прода-, прода-

прићи   приђ-, приђе-

3.написати   завршно- свршени, прелазни

зевати   учестали несвршени, непрелазни

ходати   трајни несвршени, непрелазни

дружити се  трајни несвршени, узајамно- повратни

4.помешали су-перфекат

бисте записали- потенцијал

расклонивши-гл.прилог прошли

слушајте-императив

дам-презент

изгоре- аорист

5.посматраху-имперфекат

су биле насликане-плусквамперфекат

знао је- перфекат

жмурећи- гл.прилог садашњи

пронађе- презент

добио је-перфекат

ће заборавити- футур 1.

6.замишљен

будете замислили

замислих

7. позови, вечерамо, буду пратили

8. мушки род, 3.лице, једнине, несвршени, прелазни,перфекат, актив, одричност

9.изуо се, ћу возити, буду сели

10.стићи ћу, поломићеш

Објављено 14/04/2017 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Градско – граматика, 2017. (8.разред)   Leave a comment

osmi-razred-test

Објављено 10/04/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Градско – граматика, 2017. (7.разред)   Leave a comment

sedmi-razred-test

Објављено 10/04/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Градско – граматика, 2017. (6.разред)   Leave a comment

sest-razred-test

Објављено 10/04/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Градско – граматика, 2017. (5.разред)   Leave a comment

peti-razred-test

 

Објављено 10/04/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Пробни 2015/2016.   Leave a comment

2 Srpski jezik 2016

3 Srpski jezik 2016 uputstvo za pregledanje

Објављено 10/04/2017 од стране ДраганаД под Завршни испит

Srpski jezik i književnost

Blog posvećen nastavi u osnovnoj školi

Oxford University Press

English Language Teaching Global Blog

Из пера једног наставника

Боље је писати за себе и немати публику, него писати за публику и немати себе

Nastavnica Milica

-све о српском језику и књижевности-

Језикофил

Место где решавамо језичке проблеме.

Српски језик и књижевност

Језик, књижевност, култура

ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ

Основна школа "Љупче Николић", Алексинац

Lagano kroz engleski

-све о српском језику и књижевности-

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

Српски језик и књижевност

Читам, мислим, учим

Милена Мацура

Портфолио наставника

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Језик рода мога

Помоћ ученицима ОШ ,,Иван Горан Ковачић'' из Српског језика

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Анина учионица

Нека учење постане забава...