Архива за фебруар 2013

5. разред   14 comments

1. Прецизно одреди глаголе према глаголском виду:

СТАТИ- _________________________

СТАЈАТИ-_________________________

ПРОГОВОРИТИ-_____________________

РЕЋИ-_________________________

2.  Прецизно одреди глаголе према глаголском роду:

НАСМЕЈАТИ СЕ-____________________________

ПОСВАЂАТИ СЕ-_____________________________

ЦРТАТИ-___________________________________

ЛЕЖАТИ-___________________________________

3.  Одреди инфинитивну основу глагола:

пратити-_______________________

наћи-__________________________

плести-________________________

радити-________________________

4. Одреди презентску основу глагола:

певати-____________________________

ронити-____________________________

дићи-______________________________

сести-______________________________

5.  Подвуци глаголе и одреди назив глаголским облицима:

Гледао сам дуго у небеско плаветнило док нисам заспао._______________________________________

Завршићу домаћи чим ручам.__________________________________________

Желим успети у томе.________________________________________

6. Глагол СМЕЈАТИ СЕ напиши у:

-1.лицу јед.презента________________

-2.лицу мн.футура_________________

-3.лицу мн.перфекта________________

-ж.р.радног гл.придева_______________

7. Одреди назив глаголским облицима:

спремио се-_____________________

стаћу-_________________________

родити се-______________________

дремамо-_______________________

8. Одреди граматичке категорије подвученог глагола:

Дуго су слушале музику.

ГР.БРОЈ__________________  ГР.РОД_____________________   ЛИЦЕ_______________________

ГЛ.РОД__________________  ГЛ.ВИД_____________________  ГЛ.ОБЛИК________________________

9. У датом низу подвуци радне гл.придеве:

играо се,певале,рећи ћу,седим,спавао сам,слушало.

10. Подвуци правилно написане гл.облике:

сецка ћу,изаћи ћу,чито сам,плесали су.

СРЕЋАН РАД!

РЕШЕЊЕ

1. Прецизно одреди глаголе према глаголском виду:

СТАТИ- тренутно-свршени

СТАЈАТИ-трајни несвршени

ПРОГОВОРИТИ-почетно-свршени

 

2.  Прецизно одреди глаголе према глаголском роду:

НАСМЕЈАТИ СЕ-неправи повратни

ПОСВАЂАТИ СЕ-узајамно-повратни

ЦРТАТИ-прелазни

ЛЕЖАТИ-непрелазни

3.  Одреди инфинитивну основу глагола:

пратити-прати-

наћи-нађ-

плести-плет-

радити-ради-

4. Одреди презентску основу глагола:

певати-пева-

ронити-рони-

дићи-дигне-

сести-седне-

5.  Подвуци глаголе и одреди назив глаголским облицима:

Гледао сам дуго у небеско плаветнило док нисам заспао.  гледао сам-перфекат,нисам заспао-перфекат

Завршићу домаћи чим ручам. завршићу-фуутур,ручам-презент

Желим успети у томе. желим-презент,успети-инфинитив

6. Глагол СМЕЈАТИ СЕ напиши у:

-1.лицу јед.презента – смејем се

-2.лицу мн.футура-смејаћете се,ћете се смејати

-3.лицу мн.перфекта-смејали су се

-ж.р.радног гл.придева-смејала

7. Одреди назив глаголским облицима:

спремио се-перфекат

стаћу-футур

родити се-инфинитив

дремамо-презент

8. Одреди граматичке категорије подвученог глагола:

Дуго су слушале музику.

ГР.БРОЈ-множина  ГР.РОД-женски ЛИЦЕ-треће

ГЛ.РОД-прелазни ГЛ.ВИД-несвршениГЛ.ОБЛИК-перфекат

9. У датом низу подвуци радне гл.придеве:

играо се,певале,рећи ћу,седим,спавао сам,слушало.

10. Подвуци правилно написане гл.облике:

сецка ћу,изаћи ћу,чито сам,плесали су.

Advertisements

Објављено 14/02/2013 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

7.разред   24 comments

Историја језика

1. Шта је Мирослављево јеванђеље? Којим писмом и  језиком је писано? За кога? Из ког је века?

2. Прво словенско писмо зове се? Ко га је саставио по угледу на грчко писмо?

3. Шта је Душанов законик? Кад је написан и на ком језику и писму?

4. Ко је аутор текста “ О писменима“?  Шта је то?Из ког је века? Којим језиком је написан и којим писмом?

5. Наброј западнословенске,источнословенске и јужнословенске језике.

6. Ко је написао „Житије Светог Симеона? Из ког је века и којим је језиком писано?

7.Како се звао први књижевни језик Словена?

8. Које писмо замењује глагољицу и када? Творци су?

9. Која година се узима за почетак словенске писмености? Објасни зашто?

10. Како се другачије зову редакције старословенског језика? (заједнички назив)

11.Када и како су настајале редакције?

12. Подвуци називе несловенских језика:

руски,румунски,турски,пољски,мађарски,словачки,грчки…

13. Највећа група језика зове се? Наведите њене гране.

14.Kako зове језик којим су Словени говорили у прапостојбини?

Наведите све три групе словенских језика.

15. Наведи годину словенске писмености и шта знаш о томе.

16. Који језик се у писању користио упоредо са српскословенским језиком?

Шта је све писано на том језику?

17. Шта је све писано на српскословенском језику?

18. Како се зове најстарија српска  ћириличка повеља? Када је настала?

СРЕЋАН РАД!

Објављено 07/02/2013 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Srpski jezik i književnost

Blog posvećen nastavi u osnovnoj školi

Oxford University Press

English Language Teaching Global Blog

Из пера једног наставника

Боље је писати за себе и немати публику, него писати за публику и немати себе

Nastavnica Milica

-све о српском језику и књижевности-

Језикофил

Место где решавамо језичке проблеме.

Српски језик и књижевност

Језик, књижевност, култура

ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ

Основна школа "Љупче Николић", Алексинац

Lagano kroz engleski

-све о српском језику и књижевности-

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

Српски језик и књижевност

Читам, мислим, учим

Милена Мацура

Портфолио наставника

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Језик рода мога

Помоћ ученицима ОШ ,,Иван Горан Ковачић'' из Српског језика

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Анина учионица

Нека учење постане забава...