Припрема за контролни 7.разред   Leave a comment

1. Подвуци предикате и прецизно их одреди:

Деца су била срећна јер ће ускоро почети распуст.

Он је наставио да прича иако га је опоменула неколико пута.

2. Одреди функцију речи:

Игор, разочаран због пораза, напустио је тужно турнир.

3. Подвуци главне чланове синтагми:

брзо ходајући

врло лако

хладни дани децембра

изузетно способна

мирис свежег пецива

4. Од речи ЗАДАТАК направи 3 синтагме:

5. Подвуци синтагме у реченици и одреди их према значењу:

Заспавши брзо, уснио је врло занимљив сан.

6. Одреди назив следећим глаголским облицима:

возим

испричаше

буду скували

веслај

7. Следећу реченицу из актива пребаци у пасив на оба начина:

Саградио је лепу кућу из снова.

8. Одреди граматичке категорије подвученом глаголском облику:

Она ће сашити своју омиљену хаљину.

9. Одреди инф.и презент.основу:

носити

стићи

заљубити

10. Заокружи слова испред безличних реченица:

а) Изненада се разданило.

б) Дуго се причало о њему.

в) Дан је освануо.

г) Муња је севала.

Решење

1.су била срећна- именски предикат

ће почети- глаголски предикат

је наставио да прича- сложен глаголски предикат

је опоменула- глаголски предикат

2.Игор- субјекат

разочаран због пораза- апозитив

напустио је- предикат

тужно- ПОН

турнир- објекат

3. ходајући, лако, дани, способна ,мирис

4. веома тежак задатак, задатак са табле, нови задатак из физике

5.заспавши брзо- глаголска синтагма

веома занимљив сан- ужа придевска и шира именичка синтагма

6.возим-презент

испричаше- аорист

буду скували-футур 2.

веслај- императив

7. Лепа кућа из снова је саграђена.

Лепа кућа из снова се саградила.

8. ће сашити- 3.лице једнине женског рода, свршени, прелазни, футур 1.,актив, потврдност

9.носити- носи-, носи-

стићи- стиг-, стигне-

заљубити- заљуби-, заљуби-

10. а), б)

Advertisements

Објављено: 06/12/2017 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Аска 3 | PDF to Flipbook   Leave a comment

http://www.youblisher.com/p/1893947-%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0-3/

Објављено: 07/11/2017 од стране ДраганаД под Школски часопис

  Leave a comment

Моје новинарке у улози ђака репортера

Објављено: 28/10/2017 од стране ДраганаД под Uncategorized

  Leave a comment

,,Ђак репортер“ и ,,Здраво растимо“ 🙂

Објављено: 28/10/2017 од стране ДраганаД под Uncategorized

  Leave a comment

Објављено: 01/09/2017 од стране ДраганаД под Цитати

Аска 2   Leave a comment

http://www.youblisher.com/p/1839699-Аска-2/

 

 

Објављено: 29/06/2017 од стране ДраганаД под Школски часопис

Републичко такмичење 2017.   Leave a comment

Republicko-takmicenje-2017-oš

Објављено: 29/06/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Srpski jezik i književnost

Blog posvećen nastavi u osnovnoj školi

Oxford University Press

English Language Teaching Global Blog

Из пера једног наставника

Боље је писати за себе и немати публику, него писати за публику и немати себе

Nastavnica Milica

-све о српском језику и књижевности-

Језикофил

Место где решавамо језичке проблеме.

ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ

Основна школа "Љупче Николић", Алексинац

ПРОСВЕТНИ ИНФОРМАТОР

Блог намењен свим учесницима у образовном процесу

Lagano kroz engleski

-све о српском језику и књижевности-

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

Српски језик и књижевност

Читам, мислим, учим

Милена Мацура

Портфолио наставника

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Језик рода мога

Помоћ ученицима ОШ ,,Иван Горан Ковачић'' из Српског језика

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Анина учионица

Нека учење постане забава...