Републичко-књижевност, 8.разред, 2017.   Leave a comment

KO-FINAL2017-republicko-VIII

Advertisements

Објављено: 14/05/2017 од стране ДраганаД под Књижевна олимпијада

Републичко-књижевност, 7.разред ,2017.   Leave a comment

KO-FINAL-1-2017-republicko-VII-1

Објављено: 14/05/2017 од стране ДраганаД под Књижевна олимпијада

Аска 1, март 2017.   Leave a comment

http://www.youblisher.com/p/1762921-Aska-1/

Објављено: 30/04/2017 од стране ДраганаД под Школски часопис

Глаголски облици (6.разред)   Leave a comment

1. Повежи стрелицом глаголски облик и његов назив:

стићи                 гл.прилог садашњи

причајући       перфекат

зваћу                 инфинитив

писао сам     футур 1.

                         презент

2. Одреди инф.и презент.основу следећим глаголима:

увести

обући

продати

прићи

3. Прецизно одреди глаголски вид и род:

написати

зевати

ходати

дружити се

4. Одреди назив следећим гл.облицима:

помешали су

бисте записали

расклонивши

слушајте

дам

изгоре

5. Подвуци глаголске облике у реченицама и одреди их:

Посматраху слике на изложби које су биле насликане у прошлом веку.

Знао је жмурећи да пронађе свој дом.

Добио је наређење које ће ускоро заборавити.

6. Глагол ЗАМИСЛИТИ напиши у:

-трпном гл.придеву м.р једнине

– 2.л.мн.футура 2.

– 1.л.јд.имперфекта

7.Подвуци личне глаголске облике у следећем низу:

приморати, позови, вечерамо, одвучен, буду пратили, ићи.

8.Одреди граматичке категорије подвученом глаголском облику: 

Он није јуче знао одговор на постављено питање.

Гр.род  Гр.број Лице Гл.вид  Гл.род

Гл.облик Стање Потврдност/одричност

9. Подвуци сложене гл.облике:

изуо се, снимати, вољен, ћу возити, буду сели, гледам.

10. Подвуци правилно написане гл.облике:

вучући, донешен, заплако сам, стићи ћу, трчали би, поломићеш.

Решење

1. стићи- инфинитив

причајући-гл.прилог садашњи

зваћу- футур 1.

писао сам- перфекат

2.увести    увед-,уведе-

обући    обук-, обуче-

продати    прода-, прода-

прићи   приђ-, приђе-

3.написати   завршно- свршени, прелазни

зевати   учестали несвршени, непрелазни

ходати   трајни несвршени, непрелазни

дружити се  трајни несвршени, узајамно- повратни

4.помешали су-перфекат

бисте записали- потенцијал

расклонивши-гл.прилог прошли

слушајте-императив

дам-презент

изгоре- аорист

5.посматраху-имперфекат

су биле насликане-плусквамперфекат

знао је- перфекат

жмурећи- гл.прилог садашњи

пронађе- презент

добио је-перфекат

ће заборавити- футур 1.

6.замишљен

будете замислили

замислих

7. позови, вечерамо, буду пратили

8. мушки род, 3.лице, једнине, несвршени, прелазни,перфекат, актив, одричност

9.изуо се, ћу возити, буду сели

10.стићи ћу, поломићеш

Објављено: 14/04/2017 од стране ДраганаД под Припреме за контролни

Градско – граматика, 2017. (8.разред)   Leave a comment

osmi-razred-test

Објављено: 10/04/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Градско – граматика, 2017. (7.разред)   Leave a comment

sedmi-razred-test

Објављено: 10/04/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Градско – граматика, 2017. (6.разред)   Leave a comment

sest-razred-test

Објављено: 10/04/2017 од стране ДраганаД под Такмичење

Srpski jezik i književnost

Blog posvećen nastavi u osnovnoj školi

Oxford University Press

English Language Teaching Global Blog

Из пера једног наставника

Боље је писати за себе и немати публику, него писати за публику и немати себе

Nastavnica Milica

-све о српском језику и књижевности-

Језикофил

Место где решавамо језичке проблеме.

ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ

Основна школа "Љупче Николић", Алексинац

ПРОСВЕТНИ ИНФОРМАТОР

Блог намењен свим учесницима у образовном процесу

Lagano kroz engleski

-све о српском језику и књижевности-

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

Српски језик и књижевност

Читам, мислим, учим

Милена Мацура

Портфолио наставника

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Језик рода мога

Помоћ ученицима ОШ ,,Иван Горан Ковачић'' из Српског језика

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Анина учионица

Нека учење постане забава...