1. Усправним цртама подели сложену реченицу на просте:

Она се тако уплашила да су јој колена клецала, али је скупила снаге да побегне.

2. Подвуци глаголе у служби предиката:

Филип прихвати сестрин предлог не размишљајући много.

Направивши велики круг, они су лагано наставили клизање.

3. Колико има комуникативних и предикатских реченица у датом примеру?

Тата и ја често шетамо поред реке ако не дува хладан ветар. Град лепо изгледа са сређеним шеталиштем поред реке.

Број комуникативних:

Број предикатских:

4. У следећим примерима подвуци зависне реченице:

Док смо седели у учионици, видели смо да се напољу смрачило.

Иако је изненада захладнело, изашли смо напоље у шетњу.

5. Подвуци независну реченицу у сваком низу:

а) јер смо ишли на излет, нисмо ишли на излет, ако одем на излет, кад одеш на излет

б) да си видео, зевам, ако направиш колач, мада све знаш, који волим

6. Допуни реченицу: 

Предикатске реченице су образоване око глагола у служби ___________ , а то је глагол у _____________ глаголском облику.

7. а) Подвучени реченични члан искажи скупом речи и реченицом:

Осетио сам дрхтавицу.

1. скупом речи:___________

2.реченицом:_____________

б) Ушао је у кућу кроз отворен прозор.

Прилошка одредба исказана је

___________.

8. Одреди реченице према комуникативној функцији:

Како пљушти напољу!

Живи и здрави били!

Пази на своје понашање!

Зар га и ти осуђујеш?
(Припрему саставила наставница Олга Урошевић.)

Решење:

1. Она се тако уплашила/ да су јој колена клецала,/ али је скупила снаге/ да побегне.

2.прихвати, су наставили

3.комуникативних 2, предикатских 3

4. Док смо седели у учионици, да се напољу смрачило.

Иако је изненада захладнело

5. а) нисмо ишли на излет, зевам

6.предиката, личном

7. а) скуп речи: јаку дрхтавицу или непријатну дрхтавицу

реченица:  да дрхтим

б) скупом речи

8.узвична, жељна, заповедна,упитна

Advertisements