Синоними су речи које имају различити облик (различито се пишу), а исто или слично значење.
кућа – дом
ученик- ђак
одан – веран
снажан – јак

1.За сваку  дату реч напиши њен синоним:
срећан –
говорити –
наредба –
фамилија –
друг –
посао –
ауто –
догодити се –

Advertisements