1.Одреди следеће именице по значењу:

срећа,листови, грмље, глава, нафта, успех, пилад.

2. Одреди род и број следећих именица:

Зајечар

стихови

предузећа

3. Одреди значење следећих придева:

стаклен

татин

вредан

памучна

школски

4. Допуни реченице одговарајућим личним заменицама:

—–певају.

—- је зевало.

—- ћете стићи ускоро.

—- играј!

5. Којој врсти бројева припадају следећи бројеви:

дванаести

петоро

шестсто

6. Следећу реченицу напиши у прошлом и будућем времену:

Сатима шетам по шуми.

7. Какве су следеће реченице по саставу:

Био је уморан и одмах је заспао.

Она је сјајна уметница.

Прочитали смо лектиру.

8. Одреди службу речи:

Он свакога дана напорно тренира веслање.

9. Подвуци предикат и одреди да ли је именски или глаголски:

Кречили су кућу месец дана.

Брод ће испловити пре свитања.

Путовања су занимљива.

10. Какве су следеће реченице по значењу:

Не отварај врата!

Зар и ти не слушаш?

Сутра ћу прославити рођендан.

Баш је лепа!


Advertisements