Тест 1

1. У реченици Суботом идемо у позориште одреди падеж и функцију речи суботом.

падеж-

функција-

2. У следећој реченици подвуци све прилошке одредбе за начин:

Јесенас је мама кувала слатко, ја сам пуне тегле пажљиво ређао према величини,а сестра је са одушевљењем грабила из шерпе са шумским јагодама и слатко се најела.

3. Заокружи слово испред реченице у којој је реч НАЈВИШЕ део објекатског скупа речи:

а)Вера је прошле недеље највише учила.

б) Највише гране трешње су процветале.

в)Вероватно ће надиграти и највише кошаркаше.

г)Најтање су највише гране.

4. Отац му је био тешке нарави,увек намрштен и наднет над списима.

Одреди падеже:

МУ-

ТЕШКЕ НАРАВИ-

СПИСИМА-

5. Подвуци придеве који немају облике неодређеног вида:

бојажљиви,доњи,љути,источни,народни,сестрин,плави,морски.

6. Подвуци опште именичке заменице:

Ако свакога избегаваш,не можеш ништа урадиити,јер када нас нешто мучи,или кад о нечему важном одлучујемо,свакоме од нас потребан је неко као подршка.

7. Напиши правилно:

Неочекујем незване госте љутито ће ненад јер само неваспитан човек може да куца у ово доба.

________________________________________________________________________

8. Одреди глаголски род:

руковати се-

волети-

лежати-

9. Одреди глаголски вид:

препричавати-

зажмурити-

ходати-

10. Колико простих реченица има у датој сложеној:

Стари морнар често прича о опасностима на мору,али мало ко га слуша,сви само климају главама и гледају у даљину,а старина и даље мирно приповеда.

_______________________________________

11. Напиши компаративе придева:

СКУП___________________

ВЕДАР____________________

ГОРАК____________________

12. Подвуци све редне бројеве:

Наш кошаркашки тим има седам резервних играча: тројица су из петог, а шесторица из шестог разреда,само је један бек добар,а остали играју у другој поставци.

13. Подвуци субјекат у реченици:

Страшно седмоглаво чудовиште разјарено је сипало ватру на све око себе.

14. Подвуци непроменљиве врсте речи:

На месту где је  некада расло ово дрво данас стоји необичан споменик.

Наставиће се…

Advertisements