тест 1

1. Одреди врсте речи:

Њему пређе облачак туге преко чела.

2. Напиши колико има реченица у сложеној:

Муња зарежа,скикну као од уједа,скочи из заклона и јурну им у сусрет.

_________________________________________________

3. Додај знаке интерпункције:

Иди кући рече  он мајка је већ забринута.

4. Подвуци корен речи:

срећица,трачак,звркић,грађен,песмица.

5. Подвуци предикат:

Те старинске скеле биле су споре.

6. У речима:

сеоба.ловац,кућетина,  подвучени делови су:

а) наставци за облик

б) наставци за творбу речи

7. Подвуци променљиве врсте речи:

У плићаку,у врбаку,

где шумори Дунав плав,

мене чека скривен сплав.

8. Oдреди врсте речи:

зар,ју,их,дремање,баш,мимо,па,ух,чак,двојка,стил,бар.

9. Одреди назив глаголским облицима:

радио____________________

слушала сам_______________________

цртаћу_______________________

певати_______________________

доћи ћу_____________________

пасти____________________

10. Одреди презентску и инфинитивну основу:

довести______________________________________

слушати______________________________________

стићи_________________________________________

11. Одреди колико има предикатских реченица у следећој:

Певати је занимљиво,али то не зна баш свако,иако нам се чини да је лако.

________________________________

12. Одреди падеж  иманским речима у реченици:

Нисам их разумео док су разговарали у соби јер су њихове речи биле тешке за моје схватање стварности.

___________________________________________________________________________________________

13. Одреди глаголски вид:

кашљати____________________________

сневати______________________________

закувати_____________________________

запливати____________________________

упасти_______________________________

14. Одреди глаголски род:

руковати се_________________________________

обути се_____________________________________

смејати се_____________________________________

препричати___________________________________

лежати________________________________________

15. Напиши правилно:

Нисам стигла  на време рече она зато што сам се успавала

__________________________________________________

16. Подвуци надзубне сугласнике:

Биљана,млеко  је већ врело!

17. Подвуци слоготворно Р:

Играо се кртом граном, ивер се одломио и поломио му прст.

18. Које су гласовне промене извршене у речима:

белешка____________________________________________

ношен______________________________________________

сечем_______________________________________________

19. Подвуци творбене основе:

РОДИТЕЉ

ДУХОВИТОСТ

ПРОСТАКЛУК

20. Колико независних реченица има у датој сложеној:

Забавни парк је моје омиљено место-тек што завршим своје обавезе, журим на рингишпил који неуморно мами сву децу из комшилука, иако одрасли нису одушевљени том нашом навиком.

_____________________________

ТЕСТ 2

1. Подвуци предњонепчане сугласнике у правилно написаној речи:

РАЗЧЛАЊЕН

РАШЧЛАЊЕН

РАСЧЛАЊЕН

2. Заокружи слово испред правилно написаних придева:

а) скоројевићки,периферски,протестни

б)скоројевићски,периферијски,протестни

в)скоројевићки,периферијски, протестни.

3.  Подвуци све речи у којима се јавља непостојано А:

ЗЕМЉАК, РАЗДЕЉАК, КАПАК,КАЈМАК, ВРШЊАК, ПОНЕДЕЉАК.

4. Подвуци безвучне зубне сугласнике:

КАД СУ ОЧИ ПУНЕ И СРЦЕ ЈЕ СИТО.

5. Напиши суфиксе којима су изведене следеће речи:

ТОБЏИЈА___________________

ЈАСНОЋА__________________

МАСЛИНКА________________

6. Подвуци корене:

ГЛАВОЊА,ЗУБАРКА,КУЋИШТЕ

7. Презентска основа глагола ТРЕСТИ је______________________

8. Напиши колико независних реченица има у сложеној:

Пошто су петком саобраћајне гужве велике,кренули су касније и -после дуже вожње-застали надомак приградског насиља да се распитају за улицу у којој станује њих0в пријатељ. _____________________

9. Подвуци творбену основу:

КОШАРКАШИЦА

10. Граматичка основа речи ПРИЈАТЕЉИЦА је______________________

11. У којој реченици је Футур прост глаголски облик:

а) Рећи ћу ти касније шта се десило.

б) Они ће се јавити кад допутују.

в) Волећу те заувек.

Наставиће се…

Advertisements